Szkolenia i rozwój

  • szkolenia: menedżerskie, interpersonalne, zawodowe
  • projektowanie i wdrażanie projektów rozwojowych
  • badanie opinii pracowników i klientów (przygotowywanie ankiet, kwestionariuszy, analiza uzyskanych opinii, przygotowanie raportu)
  • programy naprawcze i restrukturyzacyjne
  • outplacement
  • outsourcing
  • indywidualna diagnoza kompetencji
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i radzenie sobie ze stresem
  • działania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta