Pozyskiwanie i zarządzanie środkami unijnymi

  • opracowanie rekomendacji i możliwości pozyskania dofinansowania na podstawie określonego zapotrzebowania Klienta
  • pisanie wniosków
  • prowadzenie projektów
  • rozliczanie płatności – wnioski o płatność
  • wdrażanie rozwiązań
  • kompleksowa korespondencja z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi środkami unijnymi – raportowanie
  • doradztwo produktowe i rynkowe
  • wsparcie innowacyjnych projektów
  • działania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta