Doradztwo finansowe, prawne, personalne, wizerunkowe

 • biznesplany
 • studia wykonalności
 • analizy finansowe
 • wycena przedsiębiorstwa i jego aktywów,
 • ustalanie cen transferowych,
 • analiza i ocena efektywności inwestycji
 • pisma prawne, regulaminy (organizacyjne, pracy, wynagrodzeń)
 • sprawy sądowe
 • administracja kadrowa
 • rekrutacja i opisy stanowisk pracy
 • rozwój pracowników
 • modele kompetencyjne
 • programy następstw
 • systemy motywacyjne
 • mentoring, coaching
 • oceny pracownicze
 • relacje ze związkami zawodowymi
 • działania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta