wlodzimierz z 01
 dr WŁODZIMIERZ ZASADZKI

Doktor nauk ekonomicznych.


Specjalizacja naukowa: finanse, funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, polityka gospodarcza, społeczna odpowiedzialność biznesu.


Wieloletni wykładowca szczecińskich uczelni (Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowa), wykłada takie przedmioty jak: finanse przedsiębiorstw, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza i planowanie finansowe, finanse publiczne, rynki finansowe, zamówienia publiczne, społeczna odpowiedzialność biznesu.


Wykładowca Studiów Podyplomowych, takich między innymi jak: „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa”, „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami”, „Bankowość i Innowacje Finansowe”, „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw”.


Doświadczenie w praktyce gospodarczej:
Praca w jednostkach samorządowych (burmistrz Międzyzdrojów, Skarbnik powiatu kamieńskiego), wiceprezes – członek zarządu Zespołu Elektrowni Dolna Odra grupy PGE, członek rady nadzorczej Zarządu Portów Szczecin - Świnoujście.


Pełniąc funkcje wiceprezesa ds. finansowych Zespołu Elektrowni Dolna Odra:
- odpowiadał za organizację finansowania średnio i długoterminowego działalności bieżącej i inwestycyjnej, w tym pozyskanie środków z NFOŚiGW, restrukturyzację obecnego finansowania, zarządzanie umowami kredytowymi i emisję papierów dłużnych, prowadzenie polityki w zakresie zarządzania należnościami i zobowiązaniami oraz koordynację sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
- uczestniczył z ramienia ZEDO SA w programie wdrożenia SAP oraz tworzenia strategii w Grupie Kapitałowej PGE
Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstw prowadzone na zlecenie instytucji i firm, w tym między innymi ZUS Oddział w Szczecinie.
Ponad 20 opracowań na rzecz przedsiębiorstw i instytucji (analizy i wyceny, biznes plany, studium przed inwestycyjne, opinie, itp.).
Udział w projekcie współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Wdrożenie usprawnień z zakresu budżetu zadaniowego i planowania finansowego” realizowanego w ramach projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego” – projekt realizowany przez Uniwersytet Szczeciński i Global Erisson Consulting Sp. z o.o.