• audyty finansowe
  • audyty personalne (kompetencji, sposobu komunikacji, satysfakcji, zaangażowania)
  • audyty jakości
  • przebudowa i racjonalizacja struktury organizacyjnej
  • standardy i procedury postępowania
  • zmiana struktury portfela
  • identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów organizacji
  • działania usprawniające, np. Lean, Six Sigma
  • działania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta