W oczekiwaniu na fundusze europejskie

W oczekiwaniu na uruchomienie nowych Funduszy Unijnych (na lata 2014-2020), które najprawdopodobniej przypadnie ok. połowy 2015 roku warto wiedzieć, że przyjętych
i zaakceptowanych przez Komisję Europejską jest już 5 Krajowych Programów Operacyjnych i 7 Regionalnych Programów Operacyjnych ( RPO ).

Oczekujących na zatwierdzenie przez KE jest jeszcze 9 regionalnych Programów Operacyjnych i Krajowy Program Inteligentny Rozwój.

Nowa perspektywa Funduszy Europejskich ( 2014-2020 ) – ukierunkowana została na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w oparciu o kapitał ludzki, wiedzę oraz przemiany cyfrowe. Ponad połowa funduszy unijnych z 40,2 mld euro przeznaczonych dla Polski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), skierowanych jest na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnej, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarkę nisko emisyjną oraz badania naukowe.


Zatwierdzone dotąd przez Komisję Europejską  programy:

 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – kwota do dyspozycji to ok. 700 mln euro z przeznaczeniem na tworzenie zaplecza systemu wdrażania funduszy unijnych.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) - kwota do dyspozycji to ok. 2,2 mld euro z UE z przeznaczeniem na Internet szerokopasmowy, podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz e-administarcję.
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) - to 2 mld euro jako dodatkowe wsparcie finansowe obok środków regionalnych i krajowych dla województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Środki przeznaczone zostaną na innowacyjność i przedsiębiorczość, transport publiczny, drogi, kolej w miastach wojewódzkich w Polsce Wschodniej.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) – to 4,65 mld euro z UE .


Są to fundusze z przeznaczeniem na aktywizację zawodową osób w wieku od 15-29 lat.

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – jako największy polski program operacyjny to kwota 27,4 mld euro z UE. Będzie to program z przeznaczeniem na ochronę środowiska, energetykę wraz z gospodarką nisko emisyjną oraz ochronę zdrowia i kultury.
 • Program Operacyjny Inteligenty Rozwój (PO IR) – to 8,6 mld euro z UE do zainwestowania w innowacyjność gospodarki polskiej , badania i wdrażanie efektów badań (B+R), współpracę biznesu z nauka – oczekuje na zatwierdzenie.


Obszary inwestycji w oparciu o Fundusze Unijne ( 2014-2020) dla przedsiębiorców i samorządów:

 • szkolnictwo wyższe – 1,2 mld euro ,
 • dostęp do szerokopasmowego internetu – ponad 1 mld euro,
 • cyfryzacja administracji wraz z usługami publicznymi dostępnymi przez internet – ok. 1 mld euro,
 • transport publiczny – 4,4 mld euro,
 • kolej – 10 mld euro,
 • budowa i modernizacja dróg – ok. 15 mld euro,
 • bezpieczeństwo energetyczne – ponad 1 mld euro,
 • przedsiębiorczość – 20 mld euro.

 

AW Business Group

ul. Rayskiego 23/2, Szczecin

tel. 91 40 40 886, email: biuro@awbg.pl