W oczekiwaniu na uruchomienie nowych Funduszy Unijnych (na lata 2014-2020), które najprawdopodobniej przypadnie ok. połowy 2015 roku warto wiedzieć, że przyjętych
i zaakceptowanych przez Komisję Europejską jest już 5 Krajowych Programów Operacyjnych i 7 Regionalnych Programów Operacyjnych ( RPO ).

Oczekujących na zatwierdzenie przez KE jest jeszcze 9 regionalnych Programów Operacyjnych i Krajowy Program Inteligentny Rozwój.

Nowa perspektywa Funduszy Europejskich ( 2014-2020 ) – ukierunkowana została na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w oparciu o kapitał ludzki, wiedzę oraz przemiany cyfrowe. Ponad połowa funduszy unijnych z 40,2 mld euro przeznaczonych dla Polski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), skierowanych jest na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnej, konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarkę nisko emisyjną oraz badania naukowe.